Jak często i ile pieniędzy wysyłasz?

przesyłanie pieniędzy z zagranicyNBP od kilku lat prowadzi badania wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Okazuje się, że ponad połowa z nich przesyła pieniądze do kraju co najmniej raz w miesiącu.
Z roku na rok zwiększa się odsetek osób, które postanowiły regularnie wspierać swoich bliskich w Polsce.
Co ciekawe przekazy pieniężne wykonują najczęściej osoby będące zagranicą krótko (do 3 lat).

Nasuwa się jeden wniosek – Polacy decydują się wyjechać maksymalnie na kilka lat, aby „zarobić” na życie w kraju. Nie wiążą swojej przyszłości z miejscem, do którego emigrują. Największe średnie transfery odnotowano w Niemczech, a najmniejsze w Wielkiej Brytanii – powodem może być nieco inny charakter emigracji w tych krajach. Można ogólnie stwierdzić, że Polacy wysyłają rodzinom ok 20-30% swoich dochodów, a więc niemało. W Wielkiej Brytanii najpopularniejsze są transfery wykonywane przez specjalistyczne firmy, takie jak Sami Swoi Przekazy Pieniężne, EasySend Funcik itp. Niestety zdecydowana większość emigrantów wciąż przekazuje pieniądze poprzez niekorzystny dla nich transfer z rachunku bankowego.

Nawigacja