Zasiłek dla osób pracujących – Working tax credit

WTC

Dodatek dla osób pracujących w Wielkiej Brytanii, które posiadają niskie dochody. Benefit naliczany jest w zależności od przepracowanej liczby godzin. Zasiłek można otrzymać pracując w firmie lub też, gdy jest się samozatrudnionym (self-employed).
Należy pamiętać, że do pobierania tego rodzaju zasiłku nie będzie nam liczyła się praca nieodpłatna jak na przykład wolontariat.Co powinieneś wiedzieć o Working tax credit
Jeśli jesteś zatrudniony przysługiwać może Tobie ten zasiłek, gdy wykonujesz pracę powierzoną przez pracodawcę i otrzymujesz za nią zapłatę w formie wypłaty. Innym przykładem może być wymiana obopólna  – tzw zapłata w naturze. Jeśli ekspedientka w sklepie otrzymuje zapłatę za pracę w formie produktów sprzedawanych w tym sklepie, również może aplikować o tą formę zasiłku na wyspach.

Dla tych, którzy pracują na własny rachunek i uzyskują zapłatę za zawartą umowę oraz za wykonaną usługę również mogą dostać od brytyjskiego rządu pomoc. Warunkiem jest ciągłość wykonywanej pracy przez okres 4 tygodni.

Liczba przepracowanych godzin która kwalifikuje do pobrania świadczenia

  • Gdy nie posiadasz dzieci

Jeśli masz 25 lat lub więcej liczba przepracowanych godzin nie może być mniejsza niż 30. Osoby z grupą inwalidzką w przedziale wiekowym 16 plus pracujące minimum 16 godzin tygodniowo mają pełne prawo do tego rodzaju zasiłku. Starsi mieszkańcy UK, powyżej 60 tego roku życia muszą również pracować minimum 16 godzin w tygodniu.

  • Gdy masz pod opieką dzieci

Warunkiem podstawowym jest wiek osoby starającej się o Working Tax Credit. Musi mieć minimum 16 lat. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko powinny mieć przepracowane 16 godzin tygodniowo – to już kwalifikuje do staranie się o zasiłek. W przypadku par pełniących opiekę nad dziećmi powinny one łącznie mieć wypracowane 24 godziny tygodniowo, w tym jedna połówka musi mieć 16 godzin w skali tygodnia. Gdy pracuje tylko jedna osoba w związku musi ona mieć wypracowane pełne 24 godziny każdego tygodnia.

Są jednak odstępstwa od tej zależności

W przypadku, gdy łączna suma przepracowanych godzin dla pary wychowującej wspólnie dziecko jest mniejsza niż podana wyżej można nadal uzyskać benefit spełniając poniższe wymagania:

– Jedna z osób ma 60 lat lub więcej i przepracowała min 16 godzin tygodniowo.

– Osoba może przedstawić  świadczenie o niepełnosprawności i pracuje minimum 16 godzin w tygodniu.

– Jedno z Was pracuje 16 godzin tygodniowo, a druga osoba ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – nawet wtedy, gdy nie pobiera ona żadnych płatności z tego tytułu biorąc inny zasiłek w zamian.

– Jedno z Was pracuje 16 godzin w tygodniu, a druga osoba przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym.

W jakich przypadkach nie może się starać o zasiłek Working Tax Credit

– Jeśli jesteś studentem i wykonujesz pracę w ramach studiów, podnosisz kwalifikacje: kursy, szkolenia.

– Jesteś studentem medycyny w UK. Posiadasz NHS stypendia oraz inne dotacje i pożyczki za prace wykonaną w trakcie.

– Gdy pracujesz na cele charytatywne lub udzielasz się w organizacjach dobrowolnych, gdzie nie uzyskasz żadnego wynagrodzenia lub masz tylko związane z podróżowaniem lub dietą (tzw. expenses).

– W przypadku, gdy pracujesz dla lokalnej społeczności, organizacji zdrowotnej czy charytatywnej. Jeżeli opiekujesz się osobą chorą – nie będącą członkiem stowarzyszenia gospodarstw domowych,a jedyną płatnością jaką otrzymuje jest program wynajmu pokoju (Rent a Room scheme).

–  Gdy uczestniczysz w strajku przez ponad 10 dni z rzędu.

– Podczas pracy w programie szkoleniowym, w którym możesz uzyskać dodatek szkoleniowy zamiast wynagrodzenia, chyba że zasiłek jest objęty opodatkowaniu.

– W przypadku jeśli bierzesz udział w aktywności, wielokrotnie nagradzanej w dziedzinie sportu, za którą nie zostały i nie zostaną pobrane żadne środki pieniężne.

– W momencie, gdy pracujesz jako pracownik zakładu karnego lub odsiadujesz karę pozbawienia wolności ( także podczas oczekiwania na proces).

Kiedy i jak starać się o benefit

W celu ubieganie się o świadczenie z tytułu Working Tax Credit osoba musi spełniać podstawowe kryteria. Należy być zatrudnionym i w momencie składania wniosku mieć przepracowane minimum 7 dni. Pobierając Child Tax Credit należy powiadomić oficera Tax Credit dzwoniąc na ich infolinię i zgłosić chęć pobierania nowego świadczenia zasiłkowego. Jeśli nie masz jeszcze przyznanej ulgi podatkowej musisz dodatkowo wypełnić wniosek do roszczenia. Wniosek ten możesz uzyskać również w Tax Credit Helpline – formularz przyślą Tobie pocztą. Nie można niestety tego formularza wypełnić online.

Sprawdź jak obliczyć swój zwrot working Tax Credit

 

 

 

 

Nawigacja