Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)

Zapomoga dla osób, które zajmują się dziećmi jest bardzo rozpowszechniona w UK. W Anglii możemy liczyć na lepsze wsparcie dla swoich pociech przygotowane przez Brytyjski Rząd.Child Tax Credit przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko już na samym starcie macierzyństwa. Ulga podatkowa z tego tytułu przyznawana jest rodzinom wychowującym dziecko poniżej 16 roku życia, a także dla tych, które są w wieku między 16-19 i nadal kontynuują edukację zgodną z prawem brytyjskim.

Kiedy mogę złożyć wniosek do HM Revenue & Custom?

  1. Gdy urodziło się Tobie dziecko.
  2. Gdy mieszka z Tobą dziecko, do dnia 31 sierpnia po ukończeniu przez nie 16 lat.
  3. Jeśli opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło 20 roku życia i nadal się kształci (studia w trybie dziennym lub podejmuje szkolenia

Co istotne w przypadku, gdy starasz się o ten benefit, a Twoje dziecko dopiero przyszło na ten piękny świat HM Revenue & Custom może zapłacić  Tobie za zaległy okres. Dajmy na to, ze dziecko urodziło się 3 stycznia, a wniosek wpłynie do urzędu dopiero 3 czerwca. W tym przypadku otrzymasz pieniądze wyłącznie za okres od 3 maja do 3 czerwca. Warto o tym pamiętać przy załatwianiu spraw urzędowych i mieć to na uwadze, że Child Tax Credit wypłacany jest wstecz tylko za 1 miesiąc kalendarzowy,a wniosek złożyć należy 1 miesiąc przed narodzeniem dziecka.

Co się dzieje, gdy nie jesteś rodzicem dzicka, którym się zajmujesz?

Dla takich osób jest również ten dodatek. Może Ci on przysługiwać, gdy dziecko zazwyczaj mieszka z Tobą, trzyma w Twoim mieszkaniu swoje zabawki i ubrania,a także w przypadku gdy płacisz za jego posiłki i dajesz mu kieszonkowe. Należy pamiętać jednak o kilku odstępstwach. Nie można pobierać tego zasiłku gdy dziecko mieszka u Ciebie na zasadzie wymiany studenckiej i nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przyznane pieniądze są dla niego.

Rodzice zastępczy i adopcyjni

W sytuacji kiedy opieka jest przyznana rodzinie zastępczej lub niebiologiczni rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem mogą pobierać tą zapomogę. Rodzice tych dzieci powinni umieć wykazać swoje przychody i nie pobierać żadnych przychodów od władz lokalnych, ani od organizacji zdrowia (Helth and Social services Board).

Jeśli dziecko mieszka z więcej niż jedną osobą

Benefit może być pobierany tylko na jedno domostwo. Gdy dziecko pomieszkuje z Tobą oraz z Twoim byłym partnerem musicie zdecydować wspólnie, które z Was będzie otrzymywać ten dodatek.

Nie można pobierać Child Tax Credit, jeśli dziecko nie mieszka z tobą w ogóle – nawet jeśli płacisz alimenty.

Zasiłek na dziecko, które jest w Polsce

Jeśli przebywasz w UK,a dziecko nad którą sprawujesz opiekę przebywa za granicą np. w Polsce możesz pobierać zasiłek gdy:

  • Dziecko uczy się w Polsce w pełnym wymiarze godzin. Możliwe że aplikacja złożona w takiej okoliczności będzie rozpatrywana indywidualnie.
  • Gdy pracujesz lub czynnie poszukujesz pracy i pochodzisz z innego kraju EU
  • Zazwyczaj Twoje dziecko mieszka z Tobą, jednak studiuje i w innym kraju co związane jest z częstymi wyjazdami.

Ile można dostać zwrotu?

Wysokość otrzymywanego Child Tax Credit uwarunkowana jest od kilku czynników i ustala się go na podstawie liczby dzieci, liczby godzin wypracowanych przez rodzica tygodniowo oraz przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

Zobacz ile możesz uzyskać zwrotu wypełniając ten formularz

Oblicz benefit na dziecko w UK

Nawigacja